sreda, jul 17, 2019
Naslovna / Vesti / Skupština opštine oglašava JAVNI KONKURS za izbor direktora JKP „Komunalprojekt“

Skupština opštine oglašava JAVNI KONKURS za izbor direktora JKP „Komunalprojekt“

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, Skupština opštine Bačka Palanka, oglašava

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća„Komunalprojekt“

Bačka  Palanka

 PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Javno komunalno preduzeće „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, ulica Trg Bratstva i jedinstva broj 40,

Matični broj: 08081255,

Upisano kod Agencije za privredne registre rešenjem broj: BD 70845/2005 od 10. juna 2005. godine,

PIB: 100495492,

Pretežna delatnost: 36.0 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Poslovanje i rad Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka uređuju se Odlukom o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka sa Zakonom o javnim preduzećima od 05. septembra 2016. godine i Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka od 23. septembra 2016. godine.

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja javnog preduzeća i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, predlaže donošenje posebnog programa investicija iz sredstava budžeta opštine (subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava), izvršava odluke Nadzornog odbora, bira Izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u Skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Javno preduzeće, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Skupštine opštine, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, predlaže Nadzornom odboru donošenje akata o isplati stimulacije izvršnim direktorima, predlaže Nadzornom odboru donošenje odluka i drugih akata iz delokruga direktora, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i Statutom preduzeća, donosi plan nabavki za tekuću godinu, donosi odluke u postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, vrši druge posloveodređene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Javnog preduzeća.

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

 • da je punoletno i poslovno sposobno,
 • da ima stečeno obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz alineje 2. Uslova za imenovanje direktora,
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća,
 • da poznaje oblast korporativnog upravljanja,
 • da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
 • da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
 • da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenojustanovi,
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
 • obavezno lečenje narkomana,
 • obavezno lečenje alkoholičara i
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze priložene uz prijavu i usmenim razgovorom.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

MESTO RADA:

Bačka Palanka, ulica Trg Bratstva i jedinstva broj 40.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na Javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Jelena Kovačević, kontakt telefon: 021/2101-192.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora, ulica Kralja Petra I broj 16, sprat 2, soba 42, sa naznakom „za Javni konkurs-za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka“.

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. diploma o stečenom visokom obrazovanju,
 3. isprava kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje(alineja 3. Uslova za imenovanje direktora), odnosno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovimaJavnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, kao i da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (alineja4. i 6. Uslova za imenovanje direktora),
 4. izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
 5. potvrda nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, i
 6. potvrda nadležnog organa da licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, nije izrečena mera bezbednosti:

obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenojustanovi,

obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,

obavezno lečenje narkomana,

obavezno lečenje alkoholičara, i

zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopijikoja je overena kod nadležnog organa.

Nebaglovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora će odbaciti zaključkom, protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Javni konkurs oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“  „Službenom listu Opštine Bačka Palanka“, u dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bačka Palanka,www.backapalanka.org.rs.

Pročitajte i ovo

Četiri penala, tri gola u Palanci, dva sa bele tačke, Bačka pobedila Spartak

Vojvođanski derbi pripao domaćinima pred 2.000 svedoka sudija Simović u centru pažnje OFK Bačka – …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.