недеља, 5 јула, 2020
Насловна / Тема: Зубар

Тема: Зубар

Прва помоћ кад заболи зуб

Проблеми са зубима могу негативно да утичу на здравље и повећају ризик од опасних болести. Зато је правилна хигијена зуба веома важна. Али шта да радите ако вас је изненада, усред ноћи, заболео зуб, а јутро и зубарска ординација су далеко? Какав може бити бол Каријес – Интензиван тиштећи бол …

Читај даље

Бач­ко­па­ла­нач­ки сто­ма­то­лог др Во­ји­слав Ва­си­ље­вић има нај­леп­ши врт у Ср­би­ји

Ка­да је пре не­што ви­ше од де­це­ни­је у свом дво­ри­шту ов­да­шњи сто­ма­то­лог др Во­ји­слав Ва­си­ље­вић за­сно­вао по­ро­дич­ни врт, ни­је ни слу­тио да ће му окућ­ни­ца по­ста­ти те­сна. Они ко­ји су по­се­ти­ли дом Ва­си­ље­ви­ћа ка­жу да су сте­кли ути­сак да се на­ла­зе у рај­ском вр­ту, по­себ­но што ма­ло ко оче­ку­је да …

Читај даље

Рајски врт усред Бачке Паланке! (ВИДЕО)

Породица Васиљевић из Бачке Паланке једна је од ретких која не мора да иду у природу да се одмори, јер природа је свуда око њих. У своје раскошно двориште уложили су више од деценију рада. Врт им представља место где се осим цвећа, сакупља и позитивна енергија. Зато се труде …

Читај даље